Team

Ønsker du en langsiktig vekst i din virksomhet, basert på topp motiverte medarbeidere?

Interne konflikter, uklare forventninger, personlige spenninger, mangelfull ledelse – vi vet alle hvordan det er når teamet ikke fungerer. Ikke rart en gruer seg til møter der tidsfrister ikke holdes, der resultatene uteblir, målene ikke nåes og en må lete etter unnskyldninger for å rettferdiggjøre situasjonen.

Coachrelasjonen bygger på tillit og gjensidig respekt. Organisasjonens ståsted, historie og erfaringer er alltid utgangspunktet for arbeidet. Coachens rolle er å støtte teamet ved å:

  • Hjelpe til med å stille problemdiagnosen med fokus på løsning.
  • Håndtere konflikter.
  • Overvinne tilbakeslag og skape klarhet rundt visjoner, drømmer, hensikt og mål.
  • Skape optimalt samspill mellom den enkelte, medarbeidere og bedriften.