Den Gode Samtalen

Noen av kursets temaer:

  • Hvordan få frem det beste i deg selv og andre.
  • En struktur for den coachende samtalen.
  • Kunsten å definere mål og nå dem
  • De indre drivkreftene
  • Hvordan utvikle dine kommunikasjonsferdigheter?
  • Hvordan kommer du deg ut av tidsklemma?
  • Hvordan finne din indre styrke?
  • En modell for kreativitet og flyt
  • Øvelse gjør mester
  • Med mer…