Den vanskelige samtalen

Den vanskelige samtalen

Den viktigste enkeltstående ingrediens for å lykkes er kunsten å omgås mennesker. Av og til er dette lettere sagt enn gjort! Ledere, personalansvarlige og andre som har ansvar medarbeidere vet at ”den vanskelige samtalen” er en uunngåelig del av jobben

En vanskelig samtale, hva er det?

Vi er alle forskjellige, og hva som gjør en samtale vanskelig varierer fra person til person. Kurset ”Den vanskelige samtalen” handler om samtaler som har det til felles at de er vanskelige. Misforståeler og dårlig kommunikasjon er kjernen i konflikter, noe som er en viktig årsak til mistrivsel, dårligere prestasjon og økt sykefravær.

Noen eksempler:

Permitteringer, oppsigelser, nedbemanningsprosesser, dårlig utført arbeid, klager fra kolleger, dårlig oppførsel, mistanke om misbruk etc.

En definisjon på en vanskelig samtale er:

En samtale du gruer deg for å ta med bakgrunn i at du vet det vil komme følelsesmessige reaksjoner fra den du samtaler med- og kanskje fra deg selv.

KUNNSKAPSMÅL

  • Større innsikt i den vanskelige samtalens psykologi og drivkrefter
  • Lære konkrete verktøy som hjelper deg å holde deg til saken samtidig som samtalepartneren føler seg respektert og verdsatt
  • Konkrete tips om hvordan du innleder, gjennomfører og avslutter en vanskelig samtale.

FERDIGHETSMÅL

  • Mot og handlekraft… at jeg faktisk gjør noe med det…
  • Større trygghet i å innkalle til og gjennomføre den vanskelige samtalen
  • Øvelse gjør mester. Kurset gir praktisk trening i håndtere ulike scenarier, og hvordan du kan ty til ”plan B” om nødvendig
  • Du kjenner fallgrubene. Du vet hvordan du åpner, gjennomfører og avslutter den samtalen.
  • Hvordan du kan være deg selv på ditt beste når du trenger det som mest.

Kurset egner seg for:

Alle som utfordres av vanskelige personer og har ansvar for å gjennomføre vanskelige samtaler, privat eller profesjonelt.

Pris:    Kr. 2.900,-

Kontakt: bernt@livogledelse.no

Samtalen er en av lederens viktigste verktøy, og er et ”håndverk” som kan læres.